Traduction: du français sur la bulgare

du bulgare en français

анатомичен

 • 1 anatomique

  adj. (bas lat. anatomicus) анатомичен.

  Dictionnaire français-bulgare > anatomique

 • 2 apical,

  e, aux adj. (du lat. apex "sommet") 1. който се отнася до заострения край на анатомичен орган; 2. фонет. който се учленява с върха на езика.

  Dictionnaire français-bulgare > apical,

 • 3 insufflation

  f. (bas lat. insufflatio) мед. вкарване на въздух, пЂра, газ или прахообразен медикамент в анатомичен орган ( чрез вдухване).

  Dictionnaire français-bulgare > insufflation

 • 4 inversion

  f. (lat. inversio, de invertere "retourner") 1. грам. инверсия, обръщане, разместване (на думи); 2. хим. превръщане на захарозата в гликоза; 3. мед. анормално положение или обръщане на анатомичен орган; 4. промяна на посоката на електричен ток; промяна на посоката на въртене на двигател; 5. геол. inversion de relief превръщане на падина във възвишение или обратно под влияние на ерозията; 6. фотографски процес, при който се получава позитивен филм от негативен такъв; 7. обръщане, промяна. Ќ inversion de poussée обратна тяга (на реактивен двигател); inversion sexuelle хомосексуална наклонност.

  Dictionnaire français-bulgare > inversion

 • 5 loge

  f. (frq. °laubja) 1. външна закрита галерия от колони; 2. колибка; 3. стаичка на портиер; 4. тоалетна, гримьорна, стаичка на артист (в театър); 5. ложа в театър; 6. гнездо на семе в плод; 7. архит. ложа, балкон; 8. ложа (франкмасонско събрание); 9. ост. малка стаичка, килия; 10. бокс за коне в обор; 11. анат. кухина, в която се намира анатомичен орган; 12. loge du cochon леговище на свинята.

  Dictionnaire français-bulgare > loge

 • 6 réticulé,

  e adj. (de réticule) 1. мрежест, мрежовиден; organe réticulé, мед. анатомичен орган с мрежовидна повърхност; 2. чиято украса има вид на мрежа.

  Dictionnaire français-bulgare > réticulé,

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.