Traduction: de l'arménien

ախտակրիմ

Rien n'a été trouvé.

Essayez de rechercher dans toutes les langues

ou modifier votre requête de recherche.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԱԽՏԱԿՐԻՄ — (եցայ) NBH 1 0018 Chronological Sequence: Unknown date հ. Տ. ԱԽՏԱԿՐԵՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱԿՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0018 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c ն.չ. ԱԽՏԱԿՐԵՄ ԱԽՏԱԿՐԻՄ. πάσχω patior Ախտակիր լինել. կրել զմարդկային կիրս եւ զչարչարանս. քաշել չարչարուիլ .... *Ախտակրեալ ʼի վերայ քառաթեւ խաչին: Ի չարչարանս եւ ʼի մահն զմարմնոյն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.