Traduction: de l'arménien

ամբագործ

Rien n'a été trouvé.

Essayez de rechercher dans toutes les langues

ou modifier votre requête de recherche.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԱՄԲԱԳՈՐԾ — ( ) NBH 1 0073 Chronological Sequence: Unknown date ա. Տ. ԱՄՊԱԳՈՐԾ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊԱԳՈՐԾ — ( ) NBH 1 0073 Chronological Sequence: Unknown date ա. ԱՄՊԱԳՈՐԾ կամ ԱՄԲԱԳՈՐԾ Յամպոյ գործեալ՝ ձեւացեալ. ամպեղէն. ամպէ շինած. *Քրիստոս աշակերտացն ʼի Թաբոր լերինն զամպագործ խորանն սրբութեան եցոյց. Տօնակ.: Ճ. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.