Traduction: de l'anglais sur le croate

du croate sur l'anglais

par-devant

 • 21 day

  s dan; danje svjetlo, bijeli dan; radni dan;[com] određeni dan; rok; vrijeme; dan primanja; natjecanje; bitka; godišnjica / #s = [pl] ljudski vijek, život, dani; this # = danas; of this # = današnji; from # to # = iz dana u dan; from this # forward = od danas unaprijed; the other # = neki dan, nedavno, prije par dana; one of these #s = ovih dana, uskoro; some # = jednom, jednog dana; one # = jednog dana, jednom; one # or other = prije ili kasnije, jednom; the # before yesterday = prekjučer; the # after tomorow = preksutra; this # week # danas tjedan dana, za osam dana; all # (long) = cijeli (bogovetni) dan; in these #s = dandanas; in the #s of old = u staro doba; # by # = svaki dan, dan na dan; by # = danju; by the # = na dan, dnevno, po danu (npr. plaćeni posao); in the # = danju, u toku dana; in broad # = po bijelom danu; in the face of # = po bijelom danu; # about = svaki drugi dan; # after # = dan za danom, svaki dan; # and night = dan i noć; the Lord's # = nedjelja; #s of grace = zakonom dozvoljen rok (u Engleskoj tri dana) za odgodu isplate mjenice i premije osiguranja nakon roka dospijeća; a long (short) # = dugi (kratak) rok; present # = suvremen, moderan; have one's # = imati svoj (sretan) dan; to have a merry # of it = dobro provesti dan, dobro se zabavljati; every dog has his # = svakome jednom sine sreća; win (carry, gain, get) the # = dobiti bitku, pobijediti; lose the # = izgubiti (bitku); Day of Judgment = Sudnji dan;
  * * *

  dan

  English-Croatian dictionary > day

 • 22 doublet

  s [arch] prsluk, pršnjak, zobunac, grudnjak, grudnik; par; dubleta; patvoreni dragulj
  * * *

  duplikat

  English-Croatian dictionary > doublet

 • 23 electron-hole pair

  * * *

  par elektron-Å¡upljina

  English-Croatian dictionary > electron-hole pair

 • 24 engaged

  adj vezan, obavezan, zaručen, vjeren, obećan; zaposlen, zauzet / # (to be married) = zaručen, vjeran; # couple = zaručnički par, vjerenici; [mil & mar] # side = bok broda izložen djelovanju protivnika; to get # = zaručiti se, vjeriti se; to be # = biti zaposlen ([in] čime); biti zauzet; biti zaručen, vjeren
  * * *

  angažiran
  angažmanom
  priključen
  prikopčan
  uključen
  ukopčan
  zaručen
  zauzet
  zauzeto

  English-Croatian dictionary > engaged

 • 25 eternal

  adj (#ly [adv]) vječan, vjekovit, neprestan, neprolazan, trajan, stalan, nepromjenjiv, neprekidan / the Eternal City = vječni grad (Rim); the # triangle = vječni trokut (bračni par i ljubavnik ili ljubavnica)
  * * *

  beskonačan
  neprekidan
  vječan
  vječit
  vječni

  English-Croatian dictionary > eternal

 • 26 even

  adj (#ly [adv]) 1. ravan, vodoravan; plosnat; gladak, jednolik, izjednačen, isti 2. potpun 3. pravedan, nepristran 4. staložen, uravnotežen, miran 5. paran (broj) / [com] of # date = istog datuma; odd or # = par...nepar; #-handed justice = jednaka pravda; to be # with = biti ravan komu, čemu; [fig] biti skim kvit; [coll] to break # = proći bez profita, ali i bez gubitaka; to meet on # ground = imati jednake izglede; # temper = staložena, mirna ćud; [mar] on an # keel = na jednakom gazu (brod); the ship is on an # beam = brod je uspravan; to make # with the ground = izjednačiti, izravnati s tlom; upon # terms = uz jednake uvjete, u slozi; to go # with = ravnati se po; to part # hands = jednako podjeliti, nagoditi se; to get # with a p = raščistiti, obračunati s kim
  * * *

  baš
  čak
  čak i
  dapače
  gladak
  izjednačiti
  paran
  podjednak
  podjednako
  ravan
  ravnomjeran
  uopće

  English-Croatian dictionary > even

 • 27 exchange

  s izmjena, mijenjanje, zamjenja, mjenjački posao, razmjena; devizni tečaj; mjenični promet; burza; mjenica; agio; telefonska centrala / in # for = u zamjenu za; [iron] # is no robbery = zamjena nije krađa (isprika za nesavjesnu zamjenu); [com] bill of # = mjenica; # advice = burzovni izvještaj; # control = devizna kontrola; # list = tečajnica; # rate = devizni tečaj; # value = prometna vrijednost, razmjembena vrijednost; the first of # = prima (prva) mjenica; par of # = nominalna vrijednost, valuta; Labour Exchange = burza rada
  * * *

  burza
  izmjena
  mijenjati
  promet
  promijeniti
  razmijeniti
  razmjena
  zamijeniti
  zamjena

  English-Croatian dictionary > exchange

 • 28 fellow

  s 1. drug; par, kolega; čovjek istog položaja, istih svojstava, iste društvene klase; bližnji; suvremenik 2. neotesanac, prostak 3. [coll] čovjek, momak, svat, čeljade 4. član nastavničkog zbora ili uprave sveučilišta; član naučnog društva; stipendist / Fellow of the Royal Society = član Kraljevske akademije; stone dead hath no # = mrtvaci ne govore I lost the # of the glove = izgubio sam drugu rukavicu; what can a # do! = što se tu može učiniti!, što da se radi?; let alone a #! = ostavi me na miru!; a jolly good # = veseljak
  * * *

  član
  čovjek
  drug
  drugar
  družica
  kolega
  lice
  momak
  suradnik

  English-Croatian dictionary > fellow

 • 29 intrinsic key

  * * *

  unutarnji ključ (par privatnog i javnog kljuca ugr

  English-Croatian dictionary > intrinsic key

 • 30 ion pair


  ionski par

  English-Croatian dictionary > ion pair

 • 31 lover

  s ljubavnik, dragi, momak, dragan; prosac; udvarač; zavodnik; onaj koji ljubi; ljubitelj, obožavalac, žarki pristaša ([of] čega) / the #s = ljubavnici, ljubavni par
  * * *

  dragan
  dragana
  dragi
  ljubav
  ljubavnik
  ljubljenog
  momak
  obožavalac
  obožavatelj

  English-Croatian dictionary > lover

 • 32 married

  adj vjenčan; oženje (muškarac), udata (žena); bračni / #life = bračni život; # state = brak, bračno stanje; # couple = bračni par
  * * *

  bračni
  brak
  oženjen
  udana
  udata
  vjenčan

  English-Croatian dictionary > married

 • 33 match

  vt/i I [vt] 1. zadružiti, oženiti udati (]with]) 2. mjeriti se (s kime), biti ravan (komu), dostići (koga); odmjeriti (snagu) (]against, with]); učiniti što jednako dobro kao netko drugi; prilagoditi (komu, čemu), naći, pribaviti što pristaje, spariti II [vi] slagati se, biti jednak, pristajati jedan drugome / to be well # ed = dobro pristajati (jedan drugome), slagati se (jedan s drugim); to # = koji tome pristaje ([gloves to #])
  * * *

  biti jednak
  borba
  ispunjavati
  kutija Å¡ibica
  meč
  odgovarati
  par
  partija
  podesiti
  podudarnost
  prilagoditi
  pristajati
  sastaviti
  slagati
  slagati se
  spariti
  Å¡ibica
  takmičenje
  uskladiti
  utakmica
  vjenčanje
  vjenčati
  vršnjak
  združiti
  žigica

  English-Croatian dictionary > match

 • 34 matched


  ravan par
  usklađeni

  English-Croatian dictionary > matched

 • 35 mate

  vt/i I [vt zool, ornith] (s)pariti ([with] s kim) II [vi] pariti se
  * * *

  drug
  drugarica
  kompanjon
  mat
  mat (Å¡ah)
  matirati
  oženiti
  pariti se
  parnjak
  pomoćnica
  pomoćnik
  samac
  samica
  spajati se (u par)
  spariti
  suprug
  zadati mat
  združiti

  English-Croatian dictionary > mate

 • 36 newly weds

  s [pl] mladi bračni par, mladenci
  * * *

  nedavno vjenčan
  tek vjenčani

  English-Croatian dictionary > newly weds

 • 37 newly-weds

  s [pl] mladi bračni par, mladenci
  * * *

  mladenci

  English-Croatian dictionary > newly-weds

 • 38 odd

  adj (# ly [adv]) 1. neparan, rasparen; pojedini, pojedinačan 2. neodređen (broj) (200 # [pages] nešto više od 200 stanica) 3. dodatan, neuračuna; preostao, prekobrojan; slučajan, nepovezan, neredovit, prigodan 4. čudan, neobičan, osebujan; nastran, luckast, ekscentričan / the # man = odbornik koji kod neparnog broja članstva ima odlučan glas man out = naj koji nema para, koji se izlučuje, koji se ne uklapa; # & even = igra na par i nepar forty # = nešto više od četrdeset; # months = mjeseci koji imaju 31 dan; at # times = katkad, prigodice, tu i tamo; # jobs = uzgredni poslovni; # number = neparni broj; # shoe = cipela bez para, rasparena cipela # fish = čudak
  * * *

  čudan
  čudno
  nastran
  neobičan
  neparan
  neparnom
  neredovan
  prekobrojan
  preostao
  rasparen
  sitan
  slobodan
  slučajan
  sporedan
  suvišan

  English-Croatian dictionary > odd

 • 39 pair

  s 1. par (dvije stvari, dva jednaka predmeta koja se upotrebljavaju zajedno) 2. par (dvije stvari koje čine cjelinu) 3. par (dvoje ljudi, dvije životinje i dr.) 4. [parl] dva člana protivničkih stranaka koji se sporazumiju da će se služiti od glasanja 5. par (jedan od dvaju predmeta koji pripadaju zajedno, npr. [here is the # to this stocking]) / a # of stairs = stepenice, kat, sprat, pod; a of bellows = mijeh
  * * *

  bračni par
  dvoje
  oženiti se
  par
  parica
  razdijeliti na parove
  spariti
  spariti se
  udati se

  English-Croatian dictionary > pair

 • 40 patch

  s 1. krpa, krpica, komadić tkanine (kao znak), zakrpa 2. melem, flaster; zaštitni ovaj na oku idr. 3. umjetni madež na licu 4. malen komad zemlje 5. ostatak 6. površina koja se svojom bojom i dr. raylikuje od svoje okoline 7. [coll] par (u smislu jednak) / [fig sl] not a # on = ne može se ni porediti, nije ništa prema; [sport] to strike a bad # = nemati sreće, izaći iz forme; a purple # = najljepše mjesto (u književnom djelu); a # of potatoes = parcela zasađena krumpirom; # es of fog = mjestimična magla
  * * *

  flaster
  ispraviti
  ispravka
  izmiriti
  komadić
  komadića
  korektura
  krpa
  krpanje
  krpica
  melem
  mrlja
  parče
  popravak
  sloj
  staviti zakrpu
  umetak
  zakrpa
  zakrpiti
  zavoj

  English-Croatian dictionary > patch

Regardez d'autres dictionnaires:

 • par devant — ⇒PAR DEVANT, voir DEVANT …   Encyclopédie Universelle

 • par-devant — 1. devant [ d(ə)vɑ̃ ] prép. et adv. • XI e; davant fin Xe; de 1. de et avant I ♦ Prép. A ♦ Prép. de lieu …   Encyclopédie Universelle

 • Par devant notaire — est une série télévisée française, diffusé la première fois le 30 mars 1979[1]. Elle se divise en quatre segments : Le Bout du monde (réalisé par Joseph Drimal), Succession veuve Bernier (réalisé par Daniel Georgeot), La Résidence… …   Wikipédia en Français

 • Le Loup plaidant contre le Renard par-devant le singe — Auteur Jean de la Fontaine Genre Fable Pays d origine  France Lieu de parution Paris …   Wikipédia en Français

 • Le Loup plaidant contre le renard par-devant le singe — Auteur Jean de la Fontaine Genre Fable Pays d origine  France Lieu de parution …   Wikipédia en Français

 • par — 1. (par) prép. 1°   À travers. Il a passé par Bordeaux. Voyager par eau. Jeter quelque chose par la fenêtre. Les idées qui nous viennent par les sens. •   Et pour vous faire outrage Il faudrait que par moi son fer se fît passage, ROTROU Antigone …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • devant — Devant, quasi Deante, que le Portugais dit Diante, et le Castillan Delante, pro Ante. Interponitur autem u, ad vitandum hiatum. Comme fait aussi l Italien, disant, Devante et devanti. Devant quelqu un, Ante aliquem. Devant moy, Ante oculos, Coram …   Thresor de la langue françoyse

 • par — Par, Est une preposition, qui vient de cette Latine Per, et signifie induction, industrie, et mediation de la chose signifiée par le mot qu elle regit en construction, comme, C est par moy que le Roy a esté remis en son Royaume, Per me, vel opera …   Thresor de la langue françoyse

 • par — PAR. Preposition de lieu. En, dans. Dieu est par tout. cela se fait par tout païs, par toute terre. je ne sçaurois pas estre par tout. Il sert aussi à marquer le Mouvement & le passage. Il a passé par Paris, par Bordeaux. il se promene par la… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • par- — ou para préfixe Préfixe qui signifie à côté, et qui vient d une préposition grecque.    En chimie l on a proposé de placer cette particule avant la dénomination des corps dits isomériques. SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE PAR. Ajoutez : 26°   Par ci… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • par-devants — ● par devant, par devants nom masculin Feuille du dessus d une carte à jouer, supportant l impression des figures ou des points …   Encyclopédie Universelle

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.